Παρατάθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η μετεγγραφική περίοδος για τους άνεργους ποδοσφαιριστές μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, καθώς η αρχικά ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία (10/9/2011) είναι Σάββατο, ημέρα κατά την οποία τα γραφεία της Ομοσπονδίας δεν λειτουργούν. Ως άνεργοι ποδοσφαιριστές λογίζονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών της FIFA (άρθρο 6).