Σε πρόγραμμα ανάκλησης  175 αυτοκινήτων Nissan Juke 1.6 Turbo για έλεγχο του σφιξίματος του αισθητήρα πίεσης καυσίμου με την μπεκιέρα του κινητήρα, πραγματοποιεί η εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Τα οχήματα είναι παραγωγής από 8 Μαρτίου 2010 - 30 Ιανουαρίου 2012, στα οποία υπάρχει πιθανότητα μη σωστού σφιξίματος του αισθητήρα πίεσης καυσίμου με την μπεκιέρα του κινητήρα. Συγκεκριμένα, μπορεί ο αισθητήρας πίεσης του κυκλώματος καυσίμου να μην είναι καλά σφιγμένος στη μπεκιέρα του κινητήρα με αποτέλεσμα, λόγω των κραδασμών και της θερμοκρασίας του κινητήρα, να χαλαρώνει προοδευτικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν αυτή η κατάσταση δεν εντοπιστεί και συνεχίζεται η οδήγηση του αυτοκινήτου, μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή καυσίμου στο χώρο ανάμεσα στον αισθητήρα πίεσης καυσίμου και τη μπεκιέρα.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν σχετικά με συστημένες επιστολές από την εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του δικτύου NISSAN, ώστε να γίνει επιθεώρηση του σημείου επαφής του αισθητήρα πίεσης καυσίμου με τη μπεκιέρα και σφίξιμό του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Εφόσον εντοπιστεί διαρροή καυσίμου, θα γίνει αντικατάσταση της φλάντζας του αισθητήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στον αριθμό 210 3489438, αναφέρεται στην ανακοίνωση.