Στη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) εξελέγη ο Πολυχρόνης Συγγελίδης. Ο κ. Συγγελίδης διαδέχεται τον κ. Γεώργιο Βασιλάκη, ο οποίος τερμάτισε την τριετή θητεία του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΑ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Ο κ.Συγγελίδης είναι ο επίσημος διανομέας στην Ελλάδα των μαρκών Citroen Lancia και Jeep.