Καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους τα καθαρά κέρδη της BMW του μεγαλύτερου κατασκευαστή πολυτελών οχημάτων στον κόσμο.
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν κατά 19% στα 2,13 δισ. ευρώ ($ 2.8 δισ.) από 1,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της περασμένης χρήσης και έναντι 1,72 δισ. ευρώ  που ήταν οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 14% στα 18,3 δισ. ευρώ, λόγω της μεγάλης ζήτησης που παρουσίασε το ανανεωμένο 1-Series.

Η εταιρεία διατηρεί το στόχο της αύξησης των κερδών του ομίλου για το σύνολο του έτους. Η αποτίμησή της ανέρχεται στα 45,8 δισ. ευρώ.