Πρόγραμμα "βόμβα" εισάγει στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου η Citroen και προσφέρει από 4.000 έως 8.000 ευρώ επιπλέον της εμπορικής αξίας κάθε μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (οποιασδήποτε κατάστασης και κυβισμού), έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης του να μπορέσει να αποκτήσει ένα νέο Citroën, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παλιό του αυτοκίνητο.

 

Τα οφέλη για τον καταναλωτή είναι πολλαπλά, αφού αφενός λαμβάνει ένα σημαντικό ποσό για το αυτοκίνητο του - που πιθανά δεν θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση να το ανταλλάξει - και αφετέρου έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα νέο αυτοκίνητο με σαφώς χαμηλότερα έξοδα (τέλη κυκλοφορία, ασφάλιστρα, κατανάλωση καυσίμου, κ.τ.λ.).

 

Το όφελος του BONUS ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ της Citroën ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.