Σε ινδικό πρωτάθλημα ράλι, ο οδηγός Samir Tharap και ο συνοδηγός Vivek Ponnusamy αποτελούν το πιο αστείο δίδυμο, αφού ο οδηγός τρομοκρατούσε τον συνοδηγό του λόγω έλλειψης ικανοτήτων.