Ο θόρυβος που παράγουν τα ηλεκτρικά προωθούμενα δίκυκλα και ο χρόνος που χρειάστηκαν 16 συμμετέχοντες για να αντιληφθούν ένα διερχόμενο δίκυκλο με συμβατικό κινητήρα και ένα με ηλεκτρικό, είναι στο στόχαστρο έρευνας των Μαργαρίτη Δ., Τούλιου Α. και Τριανταφύλλου Α. από το ΕΚΕΤΑ και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τους μελετητές, τα περισσότερα οχήματα κατά την κίνησή τους δίνουν μια ένδειξη, μέσω του θορύβου που εκπέμπουν, για τη θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση κίνησής τους. Οι συγκεκριμένες ενδείξεις επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό του οχήματος, όσον αφορά την επικινδυνότητα στην οδηγική συμπεριφορά και την ένδειξη της κατάστασης της κυκλοφορίας. Ο θόρυβος που παράγει το όχημα είναι συνδεδεμένος με την κίνησή του και θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την καθημερινή μετακίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης.

Η μαζική παραγωγή των υβριδικών - ηλεκτρικών οχημάτων (ΥΗΟ και ΗΟ) ξεκίνησε μετά το 2001 και πρακτικά η εξάπλωσή τους κλιμακώθηκε μετά το 2007. Συνεπώς, τα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκε η ανάγκη να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της χρήσης αυτών των οχημάτων στην ασφάλεια και μεταφορά των πεζών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ενώ η ώθηση δόθηκε μετά το 2008-2009, με αφορμή τις διαμαρτυρίες συλλόγων τυφλών στις ΗΠΑ ότι διατρέχουν κίνδυνο από τα ΥΗΟ και ΗΟ.

Όπως προέκυψε και στην έρευνα, τα ηλεκτρικά οχήματα, λόγω χαμηλότερης εκπομπής θορύβου, δεν γίνονται αντιληπτά από τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, ιδίως των ευάλωτων χρηστών, όπως είναι οι πεζοί, τα άτομα με προβλήματα όρασης και οι ποδηλάτες, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα. Εν κινήσει, ένα ηλεκτρικό δίκυκλο παράγει χαμηλότερο θόρυβο από ό,τι ένα άλλο δίκυκλο, και γίνεται πολύ δύσκολα αντιληπτό από έναν πεζό σε περιβάλλον πόλης, αφού το 69% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν το αντιλήφθηκε.