Ανάκληση αυτοκινήτων μάρκας Mitsubishi μοντέλο ASX εκτελεί η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Η ανάκληση αφορά 1013 οχήματα, παραγωγής 2011-2012, στα οποία στα αυλάκια του πιστονιού που βρίσκονται τα ελατήρια, ενδέχεται να συγκεντρωθούν επικαθίσεις λόγω της γωνίας ψεκασμού καυσίμου, με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη ανάκληση.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Mitsubishi για να γίνει επαναπρογραμματισμός της μονάδας διαχείρισης του κινητήρα (εγκέφαλος - ECU), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 605 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

TAGS