Ανάκληση αυτοκινήτων CITROEN μοντέλων C3 (A51) και DS3 για να αντικατασταθούν προληπτικά οι βίδες των εμπρός ψαλιδιών πραγματοποιεί η εταιρεία AIGLON ΑΒΕΕ, Γενική Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων CITROEN στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η ανάκληση αφορά 513 οχήματα, στα οποία πρέπει να αντικατασταθούν ορισμένες βίδες του εμπρόσθιου άξονα. Αυτή η προληπτική ενέργεια θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη αξιοπιστία των εν λόγω εξαρτημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση συμβάντος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων CITROEN σε όλη την Ελλάδα, για να αντικατασταθούν προληπτικά οι βίδες των εμπρός ψαλιδιών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας AIGLON ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 6700357.