Η Γενική Γραμματεία καταναλωτή υπενθυμίζει την ανάκληση αυτοκινήτων μάρκας HYUNDAI

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση λόγω της μικρής μέχρι σήμερα (κάτω του 10%) ανταπόκρισης των ιδιοκτητών, γίνεται υπενθύμιση για την εκτέλεση προγράμματος ανάκλησης αυτοκινήτων HYUNDAI GK, που διατέθηκαν ως turbo μετά από προσθήκη συστήματος εξαρτημάτων (κιτ) από τη HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία, η ανάκληση αφορά επιπλέον 18 οχήματα (συνολικά 450 οχήματα HYUNDAI GK Coupe), πωληθέντα από το 2ο εξάμηνο του 2002 έως και το 1ο εξάμηνο του 2004. Το εύρος των πλαισίων των επηρεαζόμενων οχημάτων αναπροσαρμόζεται σε KMHHN61BP2U006481 έως KMHHN61BP4U130341.

Υπενθυμίζεται ότι στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να εμφανιστεί πέταγμα του δείκτη λαδιού κινητήρα με ταυτόχρονο άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας «check engine». Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία εμφανίζεται από βούλωμα της βαλβίδας αναθυμιάσεων (purge control valve) και ενδέχεται να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία του κινητήρα.

Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων HYUNDAI σε όλη την Ελλάδα, για να γίνουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, οι απαραίτητες ενέργειες. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).