Πρόγραμμα ανάκλησης οχημάτων MERCEDES-BENZ μοντέλα C-Class (BR 205) για έλεγχο του μηχανισμού ασφάλισης του συνδέσμου συστήματος διεύθυνσης εκτελεί η η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η ανάκληση περιλαμβάνει 258 οχήματα, ημερομηνίας παραγωγής από 02/2014 έως 09/2014, στα οποία ενδέχεται να μην έχει κλειδώσει σωστά ο μηχανισμός ασφάλισης του συνδέσμου συστήματος διεύθυνσης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκύψουν θόρυβοι καθώς και περιορισμοί στην οδήγηση του οχήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορούσε να χαθεί η ικανότητα οδήγησης του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα ανωτέρω θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να γίνει έλεγχος του μηχανισμού ασφάλισης του συνδέσμου συστήματος διεύθυνσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στο τηλέφωνο 800 11 76000.