Το πρόγραμμα δράσης ως τα τέλη του 2011 με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ψήφισμα του, που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια. Σύμφωνα με αυτό, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου κατανάλωσης αλκοόλ και ακινητοποίησης του οχήματος (alcolocks) σε όλα τα οχήματα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων και να θεσπίσει πανευρωπαϊκό όριο ταχύτητας για τις κατοικημένες περιοχές στα 30 χλμ/ώρα. Το ΕΚ ζητά την υιοθέτηση νέου σχεδίου οδικής ασφάλειας, συνιστά δε την εναρμόνιση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, οδικής σήμανσης, τεχνικών ελέγχων, καθώς και των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων αλκοόλ στο αίμα. Το ψήφισμα, που έχει εισηγητή τον Γερμανό Ντίτερ Λέμπρεχτ Κοχ, θέτει ως στόχο τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 50%, των σοβαρών τραυματισμών κατά 40% και των θανάτων παιδιών κατά 60%, μεταξύ του 2010 και του 2020.

Τα μέτρα που προτείνονται είναι:

- Καθιέρωση υποχρεωτικής οφθαλμολογικής εξέτασης όλων των οδηγών κατηγορίας Α και Β ανά 10ετία και οδηγών ηλικίας άνω των 65 ετών ανά 5ετία και καθιέρωση υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου των οδηγών κάποιας ηλικίας.

- Τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου κατανάλωσης αλκοόλ και ακινητοποίησης του οχήματος (alcolocks).

- Θέσπιση σε ολόκληρη την ΕΕ ενός ενιαίου ορίου αλκοολαιμίας και ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου περιθωρίου ανοχής 0‰ για μετρήσεις που αφορούν νέους οδηγούς κατά τα πρώτα δύο έτη και επαγγελματίες οδηγούς σε μόνιμη βάση.

- Θέσπιση πανευρωπαϊκού ορίου ταχύτητας για τις κατοικημένες περιοχές στα 30 χλμ/ώρα.

- Εναρμόνιση των τεχνικών επιθεωρήσεων, των ηλεκτρονικών συστημάτων και των κανόνων χρήσης χειμερινών ελαστικών, με βάση τις καιρικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος.

- Θέσπιση ειδικών συστημάτων ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών με επιβολή βαθμών ποινής (point systems) για τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, ως το αποτελεσματικότερο υποκατάστατο των χρηματικών προστίμων.

- Πανευρωπαϊκή απαγόρευση της κατασκευής, εισαγωγής και διανομής συστημάτων που προειδοποιούν τους οδηγούς για τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας (π.χ. συσκευές προειδοποίησης για την ύπαρξη ραντάρ και πρόκλησης παρεμβολών με χρήση λέιζερ ή συστήματα πλοήγησης που προειδοποιούν αυτόματα για ελέγχους της κυκλοφορίας).

- Ανάπτυξη τεχνικών για τον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια ναρκωτικών και φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησής τους και υποβολή νομοθετικών προτάσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή απαγόρευσης οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ή των προαναφερθέντων φαρμάκων.

«Η επιλογή των μέτρων και η αξιολόγησή τους απαιτεί μια επιστημονική προσέγγιση που θα βασίζεται σε συγκρίσιμους ορισμούς και στατιστικά στοιχεία και σε υψηλή ποιότητα», δήλωσε ο κ. Κοχ.

Από τη δική της μεριά η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) έχει ανακοινώσει τη στρατηγική της για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περασμένο καλοκαίρι και έχει ως στόχο την κατά 50% μείωση των θανάτων από τα τροχαία στη δεκαετία 2011-2020.

Προς το σκοπό αυτό, οι βασικοί τομείς για στοχευμένες ενέργειες, εστιάζονται στα εξής:

1. Στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας για τα φορτηγά και τα επιβατικά αυτοκίνητα.

2. Στην κατασκευή ασφαλέστερων δρόμων.

3. Στην προώθηση των "έξυπνων" οχημάτων.

4. Στον έλεγχο αδειοδότησης οχημάτων και στη βελτίωση κατάρτισης των οδηγών.

5. Στην ενίσχυση της αστυνόμευσης.

6. Στο πρόγραμμα καλύτερης διαχείρισης των ατυχημάτων με τραυματισμούς.

7. Στη νέα προσέγγιση στους μοτοσικλετιστές.

Στους τομείς αυτούς, η Ομάδα Εργασίας της FIA, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΕΛΠΑ Βασίλης Δεσποτόπουλος, μέλος της διοίκησης και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC) της FIA, πρότεινε πρακτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών του δρόμου για την προστασία των ευάλωτων οδικών χρηστών, όπως οι πεζοί τα παιδιά και οι οδηγοί δικύκλων, εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενημέρωση των χρηστών του δρόμου, μέτρα για ασφαλέστερες υποδομές, αυτοκίνητα κ.α.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ