Τα νέα τεκμήρια είναι πλέον σε ισχύ, τα οποία έχουν αυξηθεί και έως 70%, σε σχέση με αυτά που ίσχυαν. Σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα για μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά το τεκμήριο διαβίωσης αυξάνεται σε 4.000 ευρώ από 3.000 ευρώ.. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ (από 300 ευρώ) ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ (από 500 ευρώ) ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ (από 700 ευρώ.)

Πιο αναλυτικά:

Κυβικά εκ. (cc) Τεκμήριο (€)

έως 1.250  4.000

1.251 - 1.350   4.600

1.351 - 1.450   5.200

1.451 - 1.550   5.800

1.551 - 1.650   6.400

1.651 - 1.750   7.000

1.751 - 1.850   7.600

1.851 - 1.950   8.200

1.951 - 2.050   8.800

2.051 - 2.150   9.700

2.151 - 2.250   10.600

2.251 - 2.350   11.500

2.351 - 2.450   12.400

2.451 - 2.550   13.300

2.551 - 2.650   14.200

2.651 - 2.750   15.100

2.751 - 2.850   16.000

2.851 - 2.950   16.900

2.951 - 3.050   17.800

3.051 - 3.150   19.000

3.151 - 3.250   20.200

3.251 - 3.350   21.400

3.351 - 3.450   22.600

3.451 - 3.550   23.800

3.551 - 3.650   25.000

3.651 - 3.750   26.200

3.751 - 3.850   27.400

3.851 - 3.950   28.600

3.951 - 4.050   29.800

4.051 - 4.150   31.000

4.151 - 4.250   32.200

4.251 - 4.350   33.400

4.351 - 4.450   34.600

4.451 - 4.550   35.800

4.551 - 4.650   37.000

4.651 - 4.750   38.200

4.751 - 4.850   39.400

4.851 - 4.950   40.600

Για τα οχήματα ηλικίας από 5 έως και 10 ετών προβλέπεται έκπτωση του τεκμηρίου 30% και για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών έκπτωση της τάξης του 50%.

Επίσης, εφόσον ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).

Πηγή: protothema.gr