Το έγραψε η FAZ! Ε, και;
Ψύχραιμοι, φειδωλοί, προσεκτικοί…
Η κινδυνώδης λογόρροια του κ.Φωκά…
Παραλειπόμενα…
Έαρ –και Πάσχα- σαν πάντα!
Ειλικρινά, παρέλκουν τα σχόλια…
Επίφοβα όπλα, ασυγχώρητες ελαφρότητες
Σιγά τα θέματα…