Η Γαλλία του 2017 στέλνει ένα μήνυμα
Το πρόβλημα δεν είναι αυτά τα μέτρα, αλλά τα επόμενα…
Στο ίδιο έργο θεατές...
Αχ αυτή η ΕΛΣΤΑΤ!
Το δυστύχημα και το συμπέρασμα
Υπάρχει και καλύτερη Ελλάδα
Ευρώ – Δραχμή: η σύγκρουση δύο κόσμων
2015-2017, ένα μνημόνιο δρόμος