Η Παναγιά η Ελευθερώτρια και η Παναγιά η Κουμμούνα
Το τέλος της Αθήνας;
Το μήνυμα των πυρκαγιών και ο… Ερίκ Καντονά
Η δημοσιογραφία των πτωματολάγνων
Το μερτικό της εκκλησίας
Γκρεμίστε!
Ο άνθρωπος που θα γινόταν Δήμαρχος
Το μεγαλείο της αλληλεγγύης