Ου..ου... μύλος γίνεται στον οργανισμό. 

Ο κλέψας, του κλέψαντος, τω κλέψαντι, ω παλιοκλέψαντες και παλιοκλεφταρέοι.

Ντινος Ηλιόπουλος

Επαρχιακή παράσταση, με ασήμαντους ηθοποιούς.

Η μάλλον, ούτε καν επαρχιακή. 

Περιθωριακή, με την έννοια του λούμπεν.

Ξεχνώντας ,την έννοια “περιθώριο” τριών δεκαετιών, 

που έβγαλε μεγάλους αρτίστες και μυαλά.

Μια από αυτές τις μεταμεσονύκτιες εκπομπές, τύπου “Ερωτοδικείου” που στην εποχή  του ήταν καλτ και σήμερα τρας. 

Δεν βλέπεται.

Αυτό,δεν βλέπεται, από όπου και να το πιάσεις.

Παρατηρώντας έξω και πάνω από τα πράγματα, βγάζεις συμπεράσματα που σου φτιάχνουν εικόνα, 

που σε οδηγεί στην αλήθεια, η οποία είναι..

Οτι γενικά“οι λαοί σε σχέση με τους κυβερνήτες τους είναι ξένα σώματα”.

Οχι αντίθετα.

Ξένα.

Σαν να παίρνεις ένα φρούτο και ένα μαχαίρι, θέλοντας να τα ενώσεις, να τα προσθέσεις, πολλαπλασιάσεις, να τα βάλεις να συνεννοηθούν...

Η μόνη πράξη που μπορεί να γίνει είναι: 

Η Διαίρεση...

Το κομάτιασμα.

Καμμιά άλλη.

Αυτή ακριβώς είναι και η σχέση Ελληνικού Λαού-Βουλής Του..

Κατ’ευφημισμόν το “ΤΟΥ”

Γιατί δεν έχει καμμιά σχέση ο κόσμος, μ’ αυτόν το μπερντέ.

Που κάθε φορά, που σηκώνεται ντρέπεσαι.

Βουλή και Πρόεδρος,ή αλλοιώς Βούτσης και Βουλή.

Αν υποτίθεται ότι οι ψηφοφόροι,  εκλέγουν αυτούς που τους μοιάζουν.

Ποιοί είναι οι σωσίες, του Βούτση;

Μην βιαστείς να μου απαντήσεις.

Τέλος πάντων, δεν ξέρω πολλούς και να μην ψάχνω.

Η Βουλή έχει εξελιχθεί σε  ένα κράτος αυτόνομο. 

Με δικούς του νόμους και κανόνες .

Κράτος εν κράτει στην κυριολεξία.

Διάβαζα προχτές, ότι ο πρόεδρος διορίζει, νομικό σύμβουλο, για

"Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικής φύσης στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής”…

Από μόνος του δηλαδή ο τίτλος του διορισμού, είναι “ποινικό” σε μια,’αλλη χώρα.

Ισως.

Υποθέτω ότι μέσα στο οργανικό κομάτι της “Ουλης” (όπως γράφεται σε κάποιες ταυτότητες)  

Υπάρχει και Νομικό Συμβούλιο έτσι; 

Υποθέτω επίσης, ότι ο πρόεδρος δεν έχει “προσωπικές” του υποθέσεις, αλλά μόνο θεσμικές, 

να λύσει από τον ρόλο του.

Για τις οποίες προφανώς, μπορεί να απευθυνθεί,στον κεντρικό κορμό της Βουλής..

Συγνώμη κύριε μου, δεν κατάλαβα καθόλου. 

Πόσα βολέματα δικαιούστε και πόσα θα υποστούμε;

Γιατί πρέπει να επιβαρυνθώ εγώ, σαν λαός με εξήντα τόσες χιλιάδες ευρώ,σ αυτήν την άθλια κατάσταση,

που βρισκόμαστε, με έναν “ακόμη διορισμό”. 

Με τον ύποπτο τίτλο “Ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικής φύσης”.

Ελεος, δηλαδή. 

Τι όργιο ρεμούλας και ασυδοσίας είναι αυτό;

Εκτός από τις χάρες, τις εκδουλεύσεις, τις τοποθετήσεις, που δεν κατάλαβα ακόμη, γιατί δεν έχει κινηθεί καμμιά διαδικασία. 

Να εξετάσει, διορισμούς επαναπροσλήψεις και παντός είδους ρουσφέτια ,που συμβαίνουν εκεί μέσα.

Ποιό ειναι αυτό το ρημαδονομικό κομμάτι που εκπροσωπεί τον λαό εκεί μέσα;

Υπάρχει;

Ποιός το επανδρώνει και το ελέγχει;

Και για όποιον, δεν  καταλάβε.

Κύριε Πρόεδρε να σας υπενθυμίσω:

“είστε υπάλληλος του Ελληνικού λαού”..

Και όχι αφεντικό

Στην περίπτωση που σας διαφεύγει πληρώνεστε από αυτόν, σε τραγική  περιοδο κρίσης.

Νισάφι πια.

Πρώτα η επαναπρόσληψη ανθρώπων που έπρεπε νάχουν πάει σπίτια τους από πέρσι.

Συνοδευόμενη και από αναδρομικά την εποχή που δεν δούλευαν.

Δεύτερον η κατάργηση κάθε πιθανότητας, να μάθουμε την  αλήθεια  για το μαρτύριο που περνάμε.

Καταργώντας κάθε επιτροπή.

Τι σας κάνει τόσο σίγουρο κύριε, για να φέρεστε μ’αυτόν τον τρόπο,  στον Ελληνικό λαό;

Η ατιμωρησία, που έχει γλυτώσει τους ομοίους σας;

 

για του λόγου το αληθές.....

 

ιθμ.

Διεκπ: 2029

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

"Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικής φύσης στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής" Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' ), όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικής φύσης στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής 

για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από 01.02.2016, σύμφωνα με το από 08.02.2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα της Βουλής και με το υπ' αριθμ. 15625/10.02.2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Διαχειρίσεως Υλικού της Βουλής.

3. Την υπ'αριθμ. 2591/1959/16.02.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0871 με α/α υποχρ. 694.

4. Την υπ' αριθμ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/09.11.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

την ανάθεση στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΜΠΗΛΙΩ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ - ΠΑΪΖΗ, Διδότου 28, Αθήνα 106 80, της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών νομικής φύσης στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από 01.02.2016.

Η εν λόγω παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους:

α) Η Ελισάβετ - Μπήλιω Παραδέλλη - Παϊζη, του Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί τις ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες, για το χρονικό διάστημα από 01.02.2016 έως και 31.01.2018.

β) Για τις υπηρεσίες αυτές θα συντάσσεται, στο τέλος κάθε μήνα, σχετική βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής. 

γ) Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, στο τέλος κάθε μήνα, με την παράδοση της σχετικής βεβαίωσης από τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής και των σχετικών δικαιολογητικών, και ορίζεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (2.767,50 €), ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

δ) Η συνολική τιμή για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται σε εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (66.420,00 €), ήτοι 54.000,00 € + 12.420,00 € για ΦΠΑ, σε βάρος του KAE 0871 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2016.

ε) Πέραν της συμφωνημένης αμοιβής, η ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας άλλης αμοιβής ή αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής.

στ) Η Βουλή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο τη σύμβαση αζημίως γι' αυτήν. 

Στην περίπτωση αυτή, η συμβαλλόμενη δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή της αμοιβής που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες του, μετά την καταγγελία, υπολειπόμενου συμβατικού χρόνου.

ζ) Για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, δεν υπάρχει υποχρέωση της Βουλής για ασφάλιση της συμβαλλομένου σε οποιοδήποτε φορέα κύριας, επικουρικής, ή άλλης ασφάλισης.

η) Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του ανωτέρω συμφωνημένου χρόνου.

θ) Κάθε τροποποίηση της σύμβασης θα καταρτίζεται και θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.Η ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής, (Βασ. Σοφίας 11, 5ος όροφος, γραφείο 517), εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αθήνα, 18/02/2016

ΑΔΑ: 05-03Τ8 Κοινοποίηση : Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα