Η ασθενής παρουσία και οι ελάχιστες δυνατότητες του Σίμου Κεδίκογλου για να υπηρετήσει επαρκώς το αξίωμα του, είναι εν τέλει η αιτία που η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει το briefing. 

Η ενημέρωση γίνεται πλέον με γραπτές ανακοινώσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν την υπογραφή του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά είναι πασίδηλο ότι έχουν συνταχθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων από τους στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βρίσκεται, πλέον, μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι η επικοινωνία του με τους δημοσιογράφους περιορίζεται μεταξύ δυο-τριών  ανθρώπων και ενδεχομένως να λέω πολλούς. 

Η κρισιμότητα των πολιτικών καταστάσεων στην χώρα επιβάλλει σίγουρα ένα άλλο μοντέλο ενημέρωσης. Μπορεί ο Σίμος Κεδίκογλου να μην αντέχει την καθημερινή παρουσία του μπροστά στους δημοσιογράφους αλλά αυτό λύνεται. Με την τοποθέτηση στην θέση αυτή ενός άλλου προσώπου. 

Γιατί δεν είναι δυνατόν να ψάχνουν οι δημοσιογράφοι «πηγές», οι οποίες δεν είναι πάντα αξιόπιστες, για να κάνουν την δουλειά τους. Από αυτή την αδυναμία είναι βέβαιο ότι χάνει τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι ίδιος ο Πρωθυπουργός!