Διαβάζω με ενδιαφέρον την αρθογραφία των τελευταίων ημερών σχετικά με την προώθηση της κατασκευής του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 5 καθώς επίσης και την δήλωση του υπουργού κου Λαφαζάνη σύμφωνα με την οποία πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει η κατασκευή αλλά αφού προηγηθεί επανεκτίμηση του κόστους δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στην χώρα μας.  

Το newpost δημοσίευσε στις 5.2.2013 , στις 28.2.2013 και στις 6.11.2013 τρία σχετικά άρθρα τα οποία αποδεικνύονται προφητικά και τα οποία προτρέπουμε το επιτελείο του Υπουργού να τα διαβάσει και είμαστε βέβαιοι ότι θα βοηθηθούν στην λήψη των αποφάσεων τους για την τύχη του έργου αυτού αλλά και την τύχη των πρωταγωνιστών κάποιοι από τους οποίους ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να παραπλανήσουν την νέα ηγεσία του Υπουργείου και να επιβιώσουν και με την νέα ηγεσία της ΔΕΗ την οποία προφανώς θέλουν να υποστηρίξουν με τον ίδιο τρόπο που υποστήριζαν και τον δύσμοιρο Ζερβό ο οποίος κατέληξε να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους προκειμένου να κινείται με ευχέρεια στα ανακριτικά γραφεία όπου εκκρεμούν πολλές και διάφορες υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα στις οποίες φέρεται να πρωταγωνιστεί.   

Επίσης προτρέπουμε το επιτελείο του Υπουργού να αναζητήσει τις απαντήσεις στα εξής κρίσιμα ερωτήματα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Υπουργό να επανεκτιμήσει τον φάκελο του έργου συνολικά:  

1. Ποιος είναι ο λόγος και ποιοι ευθύνονται που μετά από 24 μήνες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι προβλεπόμενες άδειες ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη κατασκευής του έργου; 

2. Ποιές είναι οι παράλληλες ενέργειες και επενδύσεις που πρέπει να γίνουν ( πχ απαλλοτριώσεις , μεταφορές οικισμών κλπ ) ώστε να καταστεί λειτουργική η επένδυση αυτή με ομαλή τροφοδοσία λιγνίτη ? Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται ? Ποιο είναι το συνολικό προβλεπόμενο κόστος ? Πόσα χρήματα έχουν ήδη δαπανηθεί; 

3. Πόσα χρήματα έχουν ήδη πληρωθεί στον ανάδοχο της σύμβασης κατασκευής του ΑΗΣ ;
4. Ποιες είναι οι ποινικές ρήτρες που θα κληθεί να πληρώσει η ΔΕΗ στον ανάδοχο μετά την 29η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε πρόσφατη ανακοίνωση του σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ; 

5. Σε δημοσίευμα στις 2.2.2015 στον έγκυρο ιστότοπο Energypress αναφερόταν ότι με την έναρξη της κατασκευής η ΔΕΗ θα πρέπει να καταβάλλει 200εκ ευρώ και εντός 6μήνου άλλα 200εκ ευρώ τα οποία , κατά τον συντάκτη του δημοσιεύματος , η ΔΕΗ δυσκολεύεται να εξασφαλίσει στην σημερινή συγκυρία. Ποιος ήταν ο χρηματοδοτικός σχεδιασμός και το κόστος χρηματοδότησης του έργου και των συνοδών / παράλληλων δαπανών βάσει του οποίου προχώρησε η ΔΕΗ στην ανάθεση του έργου και την δρομολόγηση των λοιπών ενεργειών ?  Υπάρχει πρόβλημα με την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού και την χρηματοδότηση του έργου και των λοιπών δαπανών;  Ποιο είναι το κόστος χρηματοδότησης; 

6. Ποιες είναι οι πιθανές αποζημιωτικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ και προς ποίους σε ενδεχόμενη καθυστέρηση η και ενδεχόμενη ακύρωση της επένδυσης από ενδεχόμενη αδυναμία χρηματοδότησης του κυρίως έργου αλλά και των λοιπών απαραίτητων δαπανών;  Τι προβλέπεται για τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί; 

7. Πόσο θα είναι το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της παραγόμενης κιλοβατώρας ( κόστος καυσίμου + κόστος λειτουργίας + κόστος συντήρησης + κόστος χρηματοδότησης & αποσβέσεων + κόστος CO2 ) από τον νέο σταθμό με βάση το προβλεπόμενο ύψος του συνόλου των επενδύσεων ( κόστος κατασκευής του σταθμού + κόστος απαλλοτριώσεων + κόστος μεταφοράς οικισμών + άλλα παρεμπίπτοντα κόστη ) και με βάση το κόστος χρηματοδότησης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί; 

8. Ποια είναι η θέση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου σε σχέση με την σκοπιμότητα  υλοποίησης του έργου αυτού υπό τις τρέχουσες συνθήκες της ενεργειακής αγοράς και δεδομένης της εξαγγελίας της Κυβέρνησης περί ακύρωσης του σχεδίου πώλησης της λεγόμενης " Μικρής ΔΕΗ "  και του ΑΔΜΗΕ αλλά και των δυνατοτήτων υλοποίησης του υπό τις τρέχουσες οικονομικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες της ΔΕΗ;