Όταν το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει πάνω από τον μισό παγκόσμιο πλούτο πολλά τινά μπορούν να συμβούν στον πολύπαθο πλανήτη μας…

*Οι αδικημένοι και φτωχοί να ξεσηκωθούν διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης..

*Η τρομοκρατία να αρχίζει να γίνεται κομμάτι του προβλήματος του ταραγμένου κόσμου..

*Οι ανισότητες πλούτου να μετατρέπονται σε ανισότητες ευκαιριών και δύο συγκρουόμενοι κόσμοι να κυριαρχούν στον πλανήτη.

*Οι πόλεμοι και οι επαναστάσεις αποτέλεσμα να είναι των τεράστιων οικονομικών ανισοτήτων..

*Σε αυτό τον κόσμο οι κανόνες δικαίου να είναι διαφορετικοί για τους έχοντες και μη..

*Η δυστυχία των πολλών να είναι δίπλα μας και άδικα να  έχει μοιραστεί...

*Όταν το 1% του πληθυσμού  της Γης κατέχει πάνω από το μισό παγκόσμιο πλούτο σε τι να πρωτοπιστέψει κάποιος;