Διαβεβαιώσεις ότι οι δύο εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, Energa και Hellas Power συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους και ότι κανείς από τους 200.000 πελάτες τους δεν κινδυνεύει χωρίς προηγούμενη έγκρισή του να μεταφερθεί στη ΔΕΗ, παρέχει σε σημερινή ανακοίνωση η Worldwide Energy, ιδιοκτήτης των δυο εταιριών, αμφισβητώντας παράλληλα την ύπαρξη και το ύψος των οφειλών προς τη ΔΕΗ και το Διαχειριστή του Συστήματος.

Αναφέρουν ακόμη στην ίδια ανακοίνωση, ότι «εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή και τα αρμόδια Δικαστήρια αποφασίσουν ότι οι εταιρείες πρέπει να καταβάλλουν άμεσα τα διαθέσιμά τους για την εξόφληση των αμφισβητούμενων και προς εκδίκαση ποσών, χωρίς την προηγούμενη εκδίκαση των υποθέσεων, οι δυο εταιρείες θα ακολουθήσουν τη γραπτή εντολή, η οποία θα πρέπει να δοθεί από τις αρμόδιες αρχές και η οποία θα τις φέρει στη δύσκολη θέση να απαιτούν από τους πελάτες τους να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους εντός 20 ημερών, διαφορετικά να προβαίνουν σε εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης".

Οι δύο εταιρίες υποστηρίζουν ακόμη ότι:

- Καταβάλουν κανονικά, κάθε μήνα, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ΔΕΣΜΗΕ, για τις οποίες δεν υπάρχει αμφισβήτηση ή δεν εκκρεμεί εκδίκαση καταγγελίας, εντός 28 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. Για το 2011, και οι δυο εταιρείες έχουν καταβάλλει στο ΔΕΣΜΗΕ 350 εκατ. ευρώ.

- Τα «ληξιπρόθεσμα» ποσά που ο ΔΕΣΜΗΕ θεωρεί ότι οι εταιρείες τού οφείλουν είναι ποσά, τα οποία παράτυπα και χωρίς τεκμηρίωση, έχει χρεώσει. Τα ποσά που οφείλονται είναι σε αμφισβήτηση και γι αυτά έχουν κατατεθεί καταγγελίες και από τις δυο εταιρείες στη ΡΑΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και Ανταγωνισμού, καθώς και αγωγές και μηνύσεις κατά της Διοίκησης του ΔΕΣΜΗΕ, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί. 

- Τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα προς τη ΔΕΗ, είναι ποσά, τα οποία η εταιρεία αδυνατεί να επαληθεύσει, καθώς η ΔΕΗ ακόμα δεν έχει καταρτίσει, ως όφειλε εδώ και τρία χρόνια, πίνακα αντιστοίχησης μετρητών φορτίου και προμηθευτών.

Με πληροφορίες ΑΠΕ ΜΠΕ