Δρομολογούνται αλλαγές στο τρόπο είσπραξής και απόδοσης του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή εξατάζεται το ενδεχόμενο η διαδικασία να γίνεται μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, ώστε ο ΦΠΑ να εισπράττεται σε πραγματικό χρόνο.  Συγκεκριμένα τονίζεται ότι μετά από κάθε συναλλαγή ο ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου (στις περιπτώσεις εμπόρου και προμηθευτή) θα πρέπει να καταθέτει άμεσα στον ειδικό λογαριασμό τον ΦΠΑ άσχετα με τη διάρκεια αποπληρωμής των αγαθών. Επί της ουσίας στον διακανονισμό της αποπληρωμής δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μάλιστα, εάν ο ΦΠΑ δεν κατατεθεί στο διάστημα που θα ορίσει το υπουργείο Οικονομικών μέσω των ειδικών λογαριασμών, θα υπάρχουν πρόστιμα για τους υπόχρεους.

Τη στιγμή που θα εκδίδεται το τιμολόγιο, η τράπεζα θα λαμβάνει γνώση και θα δεσμεύει ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ από τον προσωπικό λογαριασμό του εκδότη και θα το μεταφέρει στον ειδικό λογαριασμό ΦΠΑ. Εφόσον το σύστημα αυτό λειτουργήσει και αυξηθούν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, το Δημόσιο θα επιστρέφει σε μικρότερο χρονικό διάστημα τον εκπιπτόμενο ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Πηγή: Η Καθημερινή