Συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους 1.937.500 ευρώ χρειάστηκε να χορηγηθούν για την κάλυψη των αναγκών, για δαπάνες υπερωριακής εργασίας και αμοιβής κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, του προσωπικού του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα οι συνολικές πιστώσεις που διατέθηκαν για το σκοπό αυτό να ανέρχονται σε 11.562.489 ευρώ.  Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ηρούς Διώτη και Μιχάλη Κριτσωτάκη, σχετικής με τα εργασιακά των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Σαχινίδης σπεύδει να επισημάνει ότι ''η διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανήκει στην αρμοδιότητά του όπως και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται. Μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός υπογραμμίζει ότι το υπουργείο Υγείας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ανακατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού του για να καλύψει τυχόν άμεσες ή ανελαστικές δαπάνες, εντός των ορίων που έχουν προσδιοριστεί''. 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταγγείλει ότι οφείλονται δεδουλευμένα για εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού αλλά και χρήματα υπερωριακής εργασίας. Επίσης έχουν θέσει θέμα για την απουσία της ειδικότητας ''πλήρωμα ασθενοφόρου- διασώστης'' του ΕΚΑΒ από τη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών, όπως και των νοσηλευτών του ΕΚΑΒ

Στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι ''μέχρι σήμερα ο θεσμός των βαρέων και ανθυγιεινών δεν έχει νομοθετηθεί για το δημόσιο με εξαίρεση, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, μιας κατηγορίας εργαζομένων στους ΟΤΑ Α΄βαθμού για τους οποίους προβλέπεται υπαγωγή στο θεσμό αυτό με την προϋπόθεση καταβολής της πρόσθετης ειδικής εισφοράς, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ''. 

Ξεκαθαρίζει παράλληλα ο κ. Σαχινίδης, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, δεν αντιμετωπίζει επί του παρόντος την επέκταση του θεσμού αυτού και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο. Προσθέτει δε, ότι η διόρθωση στην τελική διατύπωση της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών για την ειδικότητα ''πλήρωμα ασθενοφόρου- διασώστης'', η οποία ζητείται από τους βουλευτές εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Ο κ. Σαχινίδης σημειώνει και ότι με το Ν. 3865/2010, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι του Δημοσίου καθώς και των ΟΤΑ που υπηρετούν ή έχουν προσληφθεί μέχρι 31.12.2010 μπορούν, να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ αντί αυτού του Δημοσίου. ''Εάν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού επιλέξουν την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων που ισχύουν για όσους απασχολούνται στην ειδικότητά τους και ασφαλίζονται στο Ταμείο αυτό''.