Απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, σε βάρος της τοπικής κομματικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, εξέδωσε το δικαστήριο, δικαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την προσφυγή της εταιρίας «DPA TECHNICAL», καθώς η κυβερνητική παράταξη χρωστά 18.795,24 ευρώ, στην επιχείρηση από την προεκλογική εκστρατεία του 2009!
Σύμφωνα με τον γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής Α' Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Παπαστεργίου η δικαστική απόφαση, που δικαιώνει την εταιρία, δεν κοινοποιήθηκε ακόμα στα γραφεία της οργάνωσης. Εκανε επίσης γνωστό ότι ενημέρωσε ήδη την ηγεσία του κόμματος για τη δικαστική εξέλιξη, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν τα χρήματα για την εξόφληση του χρέους.

Τη στιγμή που τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
προσπαθούν να «νοικοκυρέψουν τη χώρα και να βάλουν τέλος στην κακοδιαχείριση», χρωστούν διάφορα ποσά και σταδιακά καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και δικαστικές εντολές.


Σύμφωνα με την αγωγή της επιχείρησης στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύει στο σύνολό της σήμερα το alterthess.gr , η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ καλείται να καταβάλει τα οφειλόμενα δύο τιμολογίων:

1)33/25-08-2009 συνολικής αξίας 7.135,24 ευρώ που αναλύεται σε καθαρή αξία 5.996ευρώ και το αντίστοιχο ΦΠΑ.

2)38/04-11-2009 συνολικής αξίας 16.660 ευρώ, που αναλύεται σε καθαρή αξία 14.000 ευρώ και το αντίστοιχο ΦΠΑ.

Από το συνολικό ποσό των δύο τιμολογίων το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης έχει πληρώσει μόλις 5.000 ευρώ. Η εταιρία στην αγωγή της αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ «αρνείται παράνομα κι αντισυμβατικά να μας καταβάλει το πόσο των 18.795,24 ευρώ» και ότι «…είναι υποχρεωμένο να καταβάλει σε εμάς το παραπάνω ποσό, γιατί έγινε καθ’ης πλουσιότερη, σε βάρος της περιουσίας μας χωρίς νόμιμη αιτία».

Μάλιστα το δικαστήριο στις 7/12 αποφάσισε με προσωρινή διαταγή την «απαγόρευση οποιασδήποτε μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της», ενώ πλέον η εταιρία απειλεί ότι θα προχωρήσει σε πλειστηριασμό της περιουσίας του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης.