Το υπουργείο Παιδείας επέστρεψε στους πρυτάνεις των πανεπιστημίων και προέδρους ΤΕΙ ανυπόγραφους τους προϋπολογισμούς για το τρέχον έτος, μέχρι τα ιδρύματα να εκλέξουν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης, υλοποιώντας το νόμο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Άλλωστε μέχρι να υλοποιηθεί ο νόμος, τα ιδρύματα θα εισπράττουν δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2011 και αυτό μπορεί να συνεχισθεί μέχρι έξι μήνες.

Η προθεσμία των εκλογών έληξε στις 15 Ιανουαρίου και μόνο σε δύο ΤΕΙ έγιναν εκλογές, στα ΤΕΙ Σερρών και Καλαμάτας.

Ωστόσο, σε συνάντηση του με τους πρυτάνεις ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, είχε πει, ενώπιον των πρυτάνεων, ότι αυτοί δεσμεύθηκαν για την υλοποίηση του νόμου και τα ιδρύματα μέχρι τότε θα χρηματοδοτούνται με δόσεις, ανά μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ