Μέσα στον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους θα γίνει η δημοπράτηση του συνόλου των προμηθειών ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 20 Ιανουαρίου, αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ολοκληρωθεί εντός του 2012. Το έγγραφο για την πορεία προμήθειας νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ διαβιβάστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης προς απάντηση ερώτησης που είχε υποβάλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάμπρος Μίχος, στο τέλος του 2011 επισημαίνοντας την ανάγκη αγοράς νέων ασθενοφόρων για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού, καθώς όσα βρίσκονται σήμερα σε χρήση έχουν διανύσει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.

Ο βουλευτής είχε απευθυνθεί και στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητώντας να ενημερωθεί ποιοι είναι οι λόγοι που ένα χρόνο μετά τις εγκρίσεις χρηματοδότησης δεν έχει προχωρήσει η προμήθεια;

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, που υπογράφεται από τον υφυπουργό Θάνο Μωραΐτη, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων του ΕΚΑΒ στο ΕΣΠΑ για την προμήθεια ασθενοφόρων ανέρχεται σε 13.590.000 ευρώ. Όπως ειδικότερα αναφέρει από τον Δεκέμβριο του 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2011 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η προμήθεια:

- 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

- 9 ασθενοφόρων και 4 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

- 2 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

- 6 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

- 13 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

- 14 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ανατολικής- Μακεδονίας- Θράκης.

- 10 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

- 15 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

- 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου.

- 30 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής.

- 14 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

- 25 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κρήτης

- 10 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Όπως ενημερώνει ο υφυπουργός, η ένταξη στο πρόγραμμα προμηθειών υγείας 2011 ολοκληρώθηκε στις 25.7.2011, ενώ η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας τον Δεκέμβριο 2011.

Εντός του Ιανουαρίου του 2012 θα γίνει η έγκριση των τευχών δημοπράτησης και η δημοπράτηση του συνόλου των προμηθειών (ενιαίος διαγωνισμός) θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου 2012, αναφέρει επιπλέον ο Θάνος Μωραΐτης και εκτιμά ότι «η υπογραφή σύμβασης για τα έργα ΕΚΑΒ θα ολοκληρωθεί εντός του 2012».


Με πληροφορίες ΑΠΕ ΜΠΕ