«Οδηγό εφαρμογής συνθηκών βιωσιμότητας για τη μικρομεσαία ελληνική εμπορική επιχείρηση» ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με στόχο την ανάπτυξη ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού τρόπου παραγωγικής και αποδοτικής λειτουργίας κάθε τοπικής εμπορικής αγοράς. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου σε αυτό το πλαίσιο δράσης, έχει ζητήσει από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους τις ιδέες τους και ήδη έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται προτάσεις προκειμένου να εξειδικευτούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, στο γενικότερο πλαίσιο, όμως, του «Open Mall».

Ενδεικτικό των προτάσεων αυτών είναι η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου που πρότεινε το «εργαστήρι θαυμάτων», το οποίο θα περιλαμβάνει δρώμενα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των καταναλωτών στην περιοχή. Επίσης, από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά μεταξύ άλλων προτείνεται η γιορτή δρόμων, η διοργάνωση αμφικτιονίας και η έκθεση βιβλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση δημιουργίας υπαίθριων εμπορικών κέντρων σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων (Open Mall/Street Mall) που έχει προτείνει και προωθεί η ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, έχει στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των εμπορικών κέντρων των πόλεων σε ενιαία κέντρα με δυνατότητες που συνδυάζουν το πολιτιστικό ενδιαφέρον με την ψυχαγωγία, το αγοραστικό όφελος και την ποιοτική εξυπηρέτηση.

«Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας και της σαφούς μείωσης της κατανάλωσης, η αναζήτηση νέων εργαλείων που θα ενισχύσουν τη Μμε επιχειρηματικότητα καθίσταται παραπάνω από αναγκαία» σημειώνει η ΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.


Υπ' αυτή την έννοια, στόχος των εμπόρων είναι να δημιουργήσουν συνέργειες μέσα από την συνεργασία εμπορικών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους προς όφελος των καταναλωτών, με την παροχή διευκολύνσεων ανάλογων αυτών που προσφέρουν τα κλειστά εμπορικά κέντρα τύπου Mall (χώροι στάθμευσης, παιδικοί σταθμοί, άμεση ενημέρωση για εκπτώσεις και προσφορές, επιβράβευση για αγορές που γίνονται με επιπλέον εκπτώσεις, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις) και βασικοί κόμβοι των εν λόγω πρωτοβουλιών είναι οι Εμπορικοί Σύλλογοι.