Αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για τη μείωση των δημόσιων υπαλλήλων κατά 150.000 μέχρι το 2015, χωρίς να υπάρξουν τυφλές απολύσεις, δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος παράλληλα τόνισε ότι ο κύκλος της εργασιακής εφεδρείας έκλεισε. Ο κ. Ρέππας σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Επίκαιρα», επισήμανε ότι τα τελευταία δύο χρόνια «έχει μειωθεί σημαντικά το λειτουργικό κόστος των δημόσιων υπηρεσιών κατά περισσότερο από 2 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στο μισθολογικό κόστος, έχουν γίνει μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων σε τρεις φάσεις, με τελευταία την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, που οδηγεί σε δημοσιονομική εξοικονόμηση 1,5 δισ. ευρώ ετησίως». 

Σύμφωνα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο στόχος της μείωσης των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 μέχρι το 2015, «θα επιτευχθεί με τη ροή προσλήψεων- αποχωρήσεων, αλλά, πέραν του ποσοτικού, περιέχει ένα αξιοσημείωτο ποιοτικό στοιχείο: Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι η αξιολόγηση τόσο των υπηρεσιών, όσο και των υπαλλήλων. Μέσω αυτής της αξιολόγησης, οδηγούμεθα στην καλύτερη αξιοποίηση και κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση. Σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, με συγχωνεύσεις ή καταργήσεις υπηρεσιών, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο κράτος. Αυτή την ειδική μεταρρύθμιση προωθούμε».

Για την εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας είπε ότι «η χώρα δεν διαθέτει μηχανισμούς και φορείς αξιολόγησης τόσο των δομών, όσο ιδιαιτέρως και του προσωπικού στο κράτος» και διευκρίνισε πως για να μην υπάρξουν υπόνοιες για «διακριτική μεταχείριση κάποιων υπαλλήλων εις βάρος των άλλων, έπρεπε να θεσπιστεί ένα αντικειμενικό και απροσωπόληπτο κριτήριο, όπως είναι το ηλικιακό, σε συνδυασμό με την εγγύτητα προς τη σύνταξη». Ωστόσο, σημείωσε ότι «τέτοια οριζόντια κριτήρια, επειδή ακριβώς περιέχουν στοιχεία ανορθολογισμού και αδικίας, επόμενο είναι να οδηγούν και σε δυσλειτουργίες».

Πάντως, ο κ. Ρέππας, πρόσθεσε ότι «δεν ήταν ο δημοσιονομικός λόγος αυτός, που καθόρισε τις προτεραιότητες της εφεδρείας, αλλά καθαρά ο πολιτικός και συμβολικός λόγος για την ανατροπή της εργασιακής ακαμψίας στο Ελληνικό Δημόσιο. Το μήνυμα δόθηκε, ότι, δηλαδή, το δημόσιο δεν είναι ταμπού, την ώρα, μάλιστα, που στον ιδιωτικό τομέα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες υφίστανται οδυνηρά την κρίση. Θα 'λεγα πως έκλεισε ο κύκλος αυτής της πολιτικής».