Με ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντής, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο πρόγραμμα χορήγησης τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-576/08, Γερμανίας κατά της Επιτροπής, το Δικαστήριο δέχτηκε το αίτημα της Γερμανίας για τη μείωση των κονδυλίων που θα διατεθεί η ΕΕ για τους απόρους. Αποτέλεσμα, από τα 480.000.000 ευρώ που διατέθηκαν το 2011, να μειωθούν σε 113.487.343 ευρώ το 2012. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, τα κονδύλια που της αναλογούν από 20.045.000 το 2011 μειώνονται σε 4.805.742 ευρώ το 2012.

Ήδη από τα κονδύλια του 2010 τα οποία ήταν μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος διανομής τροφίμων σε απόρους, δέκα εκατομμύρια ευρώ έμειναν ανεκμετάλλευτα από την Ελλάδα. Όπως έχει αναφέρει ο Ρουμάνος Επίτροπος για θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ντ. Τσόλος, «όσον αφορά στο σχέδιο του 2010, μια σειρά από διοικητικές ανεπάρκειες εμπόδισαν την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων από την Ελλάδα, η οποία αξιοποίησε μόνο το 47,3% των διατεθέντων πόρων, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 96,8% στα 20 συμμετέχοντα κράτη μέλη».

Δεδομένου ότι, η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα σε χιλιάδες οικογένειες, που έχουν βρεθεί χωρίς εισόδημα λόγω της ανεργίας και της ύφεσης αλλά και χωρίς ουσιαστική κοινωνική αρωγή, αφού τα κονδύλια για τις κοινωνικές υπηρεσίες μειώνονται διαρκώς.