Την ανάγκη να θωρακισθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση απέναντι στις συνέπειες της κρίσης, να διασφαλισθεί η διοικητική μεταρρύθμιση, να δοθεί υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλει η Τ.Α. στην αναζωογόνηση της πραγματικής οικονομίας τόνισαν οι σύνεδροι στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Κομοτηνή που ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα. Η ΚΕΔΕ απαιτεί να κατοχυρωθεί νομοθετικά η χορήγηση των 450 εκατ. ευρώ για τα οποία δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός.   
   
Ζητείται να υπογραφούν οι υπουργικές αποφάσεις για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τους πόρους της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2012, και η μηνιαία τακτική καταβολή τους.   
   
Σε ό,τι αφορά ειδικά τους ΚΑΠ ζητείται η οριζόντια κατανομή τους για προνοιακά επιδόματα, <>, μεταφορά μαθητών και μισθώματα σχολικών μονάδων.   
   
Η ΚΕΔΕ ζητά να περάσουν στην αρμοδιότητα των δήμων οι λαϊκές αγορές, τα λιμενικά ταμεία και η εκπροσώπηση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στα νοσοκομεία και τους Οργανισμούς Λιμένων. Επίσης, ζητά την αποτελεσματική ανάμειξη της Τ.Α. στις διαδικασίες οργάνωσης, στελέχωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων.   
   
Σε ό,τι αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζητά να τακτοποιηθούν άμεσα τα θέματα που αφορούν τον προσυμβατικό έλεγχο των δανειακών συμβάσεων των δήμων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για το οποίο ζητείται επιπλέον να ενισχυθεί η ρευστότητά του με μεταφορά πόρων από το Πράσινο Ταμ είο. Στη συνέχεια ζητείται η μετεξέλιξη του δεσμευμένου για την Τ.Α. κομματιού της Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα της Τ.Α..   

Σχετικά με το προσωπικό των δήμων ζητείται η επαναφορά του καθεστώτος πρόσληψης προσωπικού για ανταποδοτικές υπηρεσίες, η επαναφορά του καθεστώτος των ημερομισθίων και η άμεση κάλυψη των θέσεων των βρεφονηπιακών σταθμών.   
   
Επίσης ζητείται να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση με επιστημονικό προσωπικό των δήμων που δεν έχουν τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες.   
   
Για να αντιμετωπισθούν τα μεγάλα προβλήματα των νησιωτικών και ορεινών περιοχών ζητείται να δημιουργηθεί υποστηρικτικός μηχανισμός κατ' εφαρμογή του σχετικού άρθρου 101 του Συντάγματος.   
   
Τέλος ζητείται η ένταση της προσπάθειας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων. 


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ