Αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ομοσπονδίας υπαλλήλων εργαζομένων στα λιμάνια όλης της χώρας αλλά και με τους λιμενεργάτες του ΟΛΠ έως τις 12/2, τότε θα τεθεί στο επόμενο ΔΣ του Οργανισμού στις 13/2, το θέμα της μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων που διέπει όλες τις ΔΕΚΟ και φθάνει στο 35% στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν 4024/2011. Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι έως τώρα έχουν υποστεί 30% στις μειώσεις των μισθών τους και όχι 12% όπως ήταν η αρχική συμφωνία, εξαιτίας μείωσης υπερωριών και προσαρμογών στις συνθήκες εργασίες ως προς τα ρεπό και τις συνθέσεις των ομάδων εργασίας στο λιμάνι.