Η ιδέα της δημιουργίας κυβερνητικού πάρκου στην Αθήνα, δηλαδή ενός συγκροτήματος κτηρίων από τα οποία η κυβέρνηση θα ασκεί την εξουσιά της επιστρέφει. Η χωροθέτηση αυτή του διοικητικού κέντρου όπου θα συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα κυβερνητικά κτίρια θα τεθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Η πιθανότερη περιοχή για τη δημιουργία του είναι ο Ελαιώνας, όπως  προκύπτει τουλάχιστον από τις επιλογές των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων και τις μελέτες επιστημονικών φορέων.

Ήδη, στη «Λευκή Βίβλο» την οποία συνέταξε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αποτελεί, εκτός των άλλων, και τον μπούσουλα για τα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, προτείνεται «η επιλογή υποβαθμισμένου χώρου στον οποίο να εγκατασταθούν τα κυβερνητικά κτίρια για λόγους συμβολισμού, ανάπτυξης και πέδησης περαιτέρω υποβάθμισης».

Η πρόταση είναι κοντά σε εκείνη του Αντώνη Τρίτση ο οποίος στο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την Αττική του 1985 χωροθετούσε μια σειρά από διοικητικές υπηρεσίες στον άξονα της Ιεράς οδού ώστε να ενισχυθεί η Δυτική Αθήνα. 

Τα «κυβερνητικά πάρκα» που έχουν δημιουργηθεί σχεδόν σ΄ όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης - Λονδίνο, Παρίσι,  Στοκχόλμη - έχουν εξελιχθεί, όπως αναφέρουν οι συντάκτες της Λευκής Βίβλου,  σε πόλους τόνωσης της απασχόλησης, λειτουργούν ως πολιτιστικοί πυρήνες και αποτελούν σημαντικά εμπορικά κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κεντρική ζώνη δραστηριοτήτων του Λονδίνου (Central Activities Zone), όπου τοποθετείται η λειτουργία της κυβέρνησης, συγκεντρώνει το 1/3 των θέσεων απασχόλησης και διαθέτει εμπορικά κέντρα τα οποία εξυπηρετούν 275.000 κατοίκους, επισκέπτες και τουρίστες.

Η μετεγκατάσταση των κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης σε έναν ενιαίο χώρο, παρότι φαντάζει άπιαστο όνειρο την εποχή της οικονομικής κρίσης, εν τούτοις επιβάλλεται ακριβώς λόγω αυτής καθ΄ εαυτής της  κρίσης. Κι αυτό διότι αναμένεται να εξοικονομηθούν πόροι από τη μείωση των μισθωμάτων των κτηρίων, να υπάρξει τόνωση της απασχόλησης, να αναζωογονηθεί η εμπορική  δραστηριότητα της περιοχής και να προωθήσει την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 

Εκτός όλων αυτών, θα δημιουργηθεί ένα διοικητικό κέντρο το οποίο θα υποστηρίζει την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και θα επιτρέπει την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών.

Σήμερα οι υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης στεγάζονται σε 2.138 κτήρια,  διάσπαρτα σ΄ ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Από αυτά, τα 604 στεγάζουν κεντρικές υπηρεσίες και τα 1.415 περιφερειακές. Το 42% των κτηρίων είναι μισθωμένα και τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ή παραχωρημένα στο Δημόσιο. 

Το συνολικό ύψος των μισθωμάτων ανέρχεται σε 71.291.795 ευρώ., εκ των οποίων τα 52.559.587 ευρώ διατίθενται για τη μίσθωση των κτηρίων των κεντρικών υπηρεσιών και τα 18.732.208 ευρώ για τη μίσθωση των περιφερειακών υπηρεσιών. Η απόφαση της κυβέρνησης, μετά το ξέσπασμα της κρίσης, να προχωρήσει στην επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων με στόχο τη μείωσή τους κατά 30%, δεν επέφερε τ΄ αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τα κτίρια τα οποία στεγάζουν τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, δεν είναι μόνον «πανάκριβα», αλλά και ακατάλληλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 77% από αυτά δεν διαθέτουν καν αίθουσες συσκέψεων. 

Βεβαίως, η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα διοικητικής αλλαγής.  Για την ευόδωσή της, ως εκ τούτου, προτείνεται να ληφθούν αποφάσεις  που έχουν σχέση με το είδος των λειτουργιών που επιτελούνται εντός των κτηρίων, τον τύπο και το είδος της χρήσης των κτισμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. χώροι γραφείων, συσκέψεων, εστίασης, στάθμευσης, συγκοινωνιακοί κόμβοι κ.λπ), την οικιστική  ανάπτυξη της  γύρω περιοχής, την  προστασία – αστυνόμευση – φύλαξη, τις δυνατότητες επέκτασης, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την απόσταση από συνήθεις εστίες ταραχών.
 
 
Πηγή: Το Βήμα