Στη διακοπή ηλεκτροδότησης σε 30 σπίτια, επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις προχώρησε η ΔΕΗ στο Νεοχώρι Σερρών την ώρα που η περιοχή κατακλύζεται από την επέλαση του χιονιά. Συγκεκριμένα έχει δοθεί εντολή για διακοπή της ηλεκτροδότησης σε συνολικά 60 σπίτια, επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών ή/και μη καταβολής του ειδικού τέλους ακινήτων.

Μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την λήξη προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης του ειδικού τέλους ακινήτων, το χρέος θα πηγαίνει στην Εφορία η οποία θα είναι αρμόδια για τη λήψη ακόμα και αναγκαστικών μέτρων είσπραξης όπως για παράδειγμα κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.  

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζει ότι αν δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της πρώτης δόσης, διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το ειδικό τέλος ακινήτων και αποστέλλουν κατάσταση στη ΓΓΠΣ, βεβαιώνεται το οφειλόμενο τέλος και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ μεριμνούν για την είσπραξη του τέλους ακινήτων.   

Με την τροπολογία ρυθμίζονται και θέματα διχογνωμίας εφόρου και φορολογουμένου, στο βαθμό που ο φορολογούμενος ζητεί εξαίρεση από το ειδικό τέλος ακινήτων λόγω προβλημάτων υγείας ή οικονομικής κατάστασης και ο έφορος απορρίπτει το αίτημα.   

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του προϊσταμένου της Εφορίας, μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα σε ειδική τριμελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και δύο υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
TAGS