Μια νέα υπηρεσία προς μηχανικούς παρέχει διαδικτυακά η Κτηματολόγιο Α.Ε., μέσα από τον επίσημο ιστότοπο www.ktimatologio.gr και την πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών της e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Τα «Σημεία Ελέγχου Εθνικού Κτηματολογίου» είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, που απευθύνεται σε μηχανικούς που πραγματοποιούν εργασίες υπαίθρου για τον έλεγχο ή την τοπογραφική αποτύπωση των γεωτεμαχίων σε περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Τα σημεία ελέγχου (τριγωνομετρικά, σημεία αστικών δικτύων) χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης κάθε γεωτεμαχίου.

Πηγή: Ναυτεμπορική