Μείωση των εγγυημένων τιμών αγοράς της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά (και όχι από άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών) αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ, αρχής γενομένης από τον τρέχοντα μήνα Φεβρουάριο, χωρίς αναδρομική ισχύ. Δηλαδή οι μειωμένες τιμές θα ισχύσουν για τις νέες μονάδες και όχι τις υφιστάμενες ή όσες έχουν "κλειδώσει" τις τιμές πώλησης της ενέργειας έχοντας υπογράψει τη σύμβαση αγοραπωλησίας.
Η μείωση της τιμής, επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, συνυπολογίζει αφενός τη σημαντική μείωση του κόστους εγκατάστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών, αφετέρου την ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία που δυσχεραίνει την επενδυτική δραστηριότητα. 

Οι μειώσεις ξεκινούν από 5% για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και 12,5 % για τις λοιπές εγκαταστάσεις, και κλιμακώνονται σε βάθος χρόνου έως 22%. 

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία προέβλεπε ήδη σταδιακή μείωση των τιμών η οποία με το νέο καθεστώς επιταχύνεται.

Από το 2015 και μετά η τιμή αγοράς σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ θα συνδεθεί με την Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ), δηλαδή την τιμή του ρεύματος στη χονδρική αγορά και θα είναι, για τα φωτοβολταϊκά κάτω από 100 κιλοβάτ και όσα εγκαθίστανται σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, 40% υψηλότερη από την ΟΤΣ του προηγούμενου έτους και για τις λοιπές εγκαταστάσεις, άνω των 100 kw, 30% υψηλότερη.

Οι μειώσεις των τιμών γίνονται ύστερα από διαβούλευση και θετική γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπισθεί το έλλειμμα του λογαριασμού του Διαχειριστή του Συστήματος, μέσω του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί «πράσινης» ενέργειας το οποίο εκτιμάται σε 200 εκατ. ευρώ.

"Στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η βιωσιμότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης των ΑΠΕ είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση τόσο της συνέχισης της λειτουργίας των εγκατεστημένων μονάδων, όσο και της ανάπτυξης νέων", σημειώνει σχετικά το ΥΠΕΚΑ.