Για το νέο θεσμικό πλαίσιο, που περιέχεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις», μέσα στο οποίο επιταχύνεται και απλοποιείται η διαδικασία εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών, έκανε λόγο στους δημοσιογράφους η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ Λίνα Μενδώνη.  Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα, που υποστήριζε ότι το νέο σχέδιο νόμου παρέχει πλήρη ελευθερία στις κατασκευαστικές εταιρείες να επιλέγουν οι ίδιες το προσωπικό και τους αρχαιολόγους που θα διενεργούν ανασκαφές πριν την εκτέλεση ενός έργου, η κ. Μενδώνη δήλωσε ότι το προσωπικό θα επιλέγεται από τον ιδιώτη, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη των Εφορειών, οι οποίες θα έχουν φυσικά και την επίβλεψη των ερευνών. 

Επιπλέον, ο αριθμός του προσωπικού δεν θα είναι αυθαίρετος, καθώς η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων θα είναι αυτή που θα καθορίζει τον αριθμό των προσληφθέντων. Στη συνέχεια ο επενδυτής θα πρέπει να παίρνει την έγκριση των αρμόδιων Εφορειών. 

Τέλος, σε περίπτωση καταστροφής ή απόκρυψης στοιχείων θα υπάρχουν κυρώσεις τόσο για τον ιδιώτη όσο και για το προσωπικό. «Είναι η πρώτη φορά που ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα επενδυτών και Εφορειών, κάτι που θα βοηθήσει όλους», κατέληξε η κ. Μενδώνη.