Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, διέταξε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος, η Εισαγγελία Πειραιά, μετά τις καταγγελίες για κατάθεση πλαστών πιστοποιητικών σπουδών, για την έκδοση διπλωμάτων ναυτικής ικανότητας.  
Οι καταγγελίες έγιναν γραπτώς στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος και για την υπόθεση έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται 24 φάκελοι από τις υπηρεσίες Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ναυτιλίας.   
   
Να σημειωθεί ότι οι τίτλοι σπουδών είναι προαπαιτούμενοι για την απόκτηση πτυχίων ναυτικής ικανότητας, όπως δίπλωμα προϊσταμένου αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ