Την αποζημίωση των πολιτών σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων στις αστικές συγκοινωνίες, υπό τη μορφή παροχής εισιτηρίων για κάθε ημέρα απεργίας στους κατόχους κάρτας πολλαπλών διαδρομών, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη κυρία Ελένη Σπανού με επιστολή της προς τον υπουργό Μεταφορών και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ). «Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις εταιρείες του ΟΑΣΑ»,αναφέρει στην επιστολή της η κυρία Ελένη Σπανού «οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν τόσο για την ταλαιπωρία που υφίστανται κατά τη διάρκεια των απεργιών όσο και για την οικονομική τους απώλεια αφού δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών τις ημέρες τις απεργίας».  

Η κυρία Σπανού επισημαίνει στην επιστολή της ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όπως οι εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών, έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι σε περίπτωση απεργίας, υφίσταται ήδη υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας και ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αποζημίωσης, προτείνει:  

- Την ενιαία αντιμετώπιση σε όλους τους καταναλωτές των αστικών και λοιπών συγκοινωνιών του θέματος της αποζημίωσης των επιβατών κατά τη διάρκεια απεργίας.  

-Την αναπροσαρμογή του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές του ΟΑΣΑ ώστε να προβλέπεται διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό τη μορφή ενδεχομένως παροχής εισιτηρίων για κάθε ημέρα απεργίας στους κατόχους κάρτας πολλαπλών διαδρομών.  

-Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού μερικώς, με προσωπικό ασφαλείας (π.χ. λειτουργία συγκεκριμένων δρομολογίων με μεγάλη επιβατική κίνηση, μόνο σε ώρες αιχμής). Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ