Να επαναδιαπραγματευτούν τα μισθώματα στέγασης των ΚΕΠ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος μίσθωσής τους, καλεί τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας, δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών, που «επιβάλουν επιτακτικά την ανάγκη περιστολής των δαπανών των φορέων του δημοσίου οι οποίες επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό». Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, "οι δήμοι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν περαιτέρω τα μισθώματα στέγασης των ΚΕΠ, ανεξάρτητα και πέρα από τις μειώσεις που έχουν πρόσφατα επιτευχθεί ή να αναζητήσουν χώρους με χαμηλότερο μίσθωμα, ώστε στις περιπτώσεις που τα μισθώματα παραμένουν υψηλά για τα σημερινά δεδομένα να επιτευχθεί και περαιτέρω μείωση αυτών".  
   
Προηγουμένως, ο υφυπουργός καλεί τους δήμους να ζητήσουν τη συνεργασία των οικείων στην περιοχή δημόσιων υπηρεσιών για τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης χώρου για τη μετεγκατάσταση των ΚΕΠ, αλλά και να καταβληθεί προσπάθεια για την εύρεση καταστημάτων στέγασης τους με όσο το δυνατό χαμηλότερο μίσθωμα.  
   
Επισημαίνεται δε ότι για τη μετεγκατάσταση των ΚΕΠ βασική προϋπόθεση παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και επιπροσθέτως να επιτυγχάνεται η ορθή γεωγραφική διασπορά των Κέντρων του οικείου δήμου, να τηρούνται οι προδιαγραφές και να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ. 


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
TAGS