Πρόταση για την επίλυση του προβλήματος εργασιακού καθεστώτος των εργολαβικών του υπαλλήλων θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στο υπουργείο Παιδείας, η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων για το ακαδημαϊκό ίδρυμα, αλλά και την διασφάλιση εργασίας των υπαλλήλων του που εργάζονται με αυτό το καθεστώς. Το ζήτημα των εργολαβικών υπαλλήλων αποτελεί «αγκάθι» στους προϋπολογισμούς των διοικήσεων του πανεπιστημίου, καθώς δαπανώνται κάθε χρόνο μεγάλα ποσά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε φύλαξη, καθαριότητα και άλλες θέσεις. Σήμερα στο ΑΠΘ εργάζονται με καθεστώς εργολαβίας περίπου 850 άτομα, ενώ συνολικά δαπανώνται κάθε χρόνο περίπου 16,5 εκατομμύρια ευρώ.

«Με την πρόταση του πανεπιστημίου θα επέλθει μείωση του κόστους των εργολαβιών κατά 30%, δηλαδή περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μία σημαντική εξοικονόμηση, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται οι θέσεις των εργολαβικών υπαλλήλων» επεσήμανε ο αντιπρύτανης, Γιάννης Παντής.

Συγκεκριμένα, το ΑΠΘ θα προτείνει την διάθεση του κονδυλίου για τις εργολαβίες του πανεπιστημίου, όχι μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του, αλλά μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του ΑΠΘ - στην οποία θα υπαχθούν και οι εργολαβικοί υπάλληλοι - με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν χρήματα από φόρους και κέρδη εργολάβων.