Στη σύσταση επτά πενταμελών επιτροπών, οι οποίες θα αναλάβουν να επεξεργάζονται και να τεκμηριώνουν συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης, προχωρά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΕΕΘ). Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επτά επιτροπές, που στελεχώνονται από μέλη του επιμελητηρίου, θα συνεπικουρούν το έργο του διοικητικού συμβουλίου και της διοικητικής επιτροπής του ΕΕΘ.   

Τα αντικείμενά τους είναι: δημόσιες-διεθνείς σχέσεις και επικοινωνία, τουρισμός, εκπαίδευση, παρακολούθηση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), νέοι επαγγελματίες, σχέσεις με δημόσιους φορείς και οικονομικά θέματα.


πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ