Τρεις Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που συγκροτήθηκαν με αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα ασχοληθούν με την προώθηση του σχεδίου για την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και του έμψυχου υλικού.

Η πρώτη από τις ομάδες που συγκρότησε ο Δημήτρης Ρέππας έχει αντικείμενο το σχεδιασμό και την παρακολούθηση δράσεων και έργων που αφορούν τις σχέσεις του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η ΟΔΕ αυτή θα αξιολογήσει έργα όπως η ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων, η διαχείριση πληροφοριών βασικών μητρώων, η συμμόρφωση με πρότυπα και η διαλειτουργικότητα.

Επιπλέον, θα εισηγηθεί προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης συμπληρωματικές δράσεις για την κοστολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, την προστασία των προσωπικών και τα προγράμματα κατάρτισης για στελέχη του Δημοσίου.

Η δεύτερη ΟΔΕ θα επεξεργαστεί και να εισηγηθεί το σχέδιο υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, θα συντάξει κανονιστικές πράξεις για την πιστοποίηση των χρηστών στις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα εξετάσει τις προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του opengov.

Η τρίτη ΟΔΕ θα ασχοληθεί με το Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, με βασικό έργο το την υποστήριξη του ενιαίου Συστήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ΣΔΑΚ) αρχικά στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και κατόπιν σε όλους τους φορείς που θα ενταχθούν σε αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/in.gr