Κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων του Κοινοβουλίου και στους θεσμικούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλαν οι κοινωνικοί φορείς  με την οποία καλούν να κάνουν σεβαστές τις αποφάσεις τους για διατήρηση του κατώτατου μισθού, του 13ου και 14ου και για διατήρηση της μετενέργειας των συμβάσεων. Πρόκειται για την επιστολή που συνυπογράφεται από ΓΣΕΕ ΣΕΒ ΓΣΕΒΕΕΕΣΕΕ και  αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του διαλόγου για τα εργασιακά μετά και τη χθεσινή συνάντηση.

Τη συνάντηση είχε καλέσει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος. 

Οι εργοδοτικοί φορείς ζήτησαν να «παγώσουν» οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να μην ισχύσει η αύξηση 2,6% από 1.7.2012 που περιλαμβάνεται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και να μην ισχύσουν οι ωριμάνσεις, δηλαδή οι αυξήσεις τριετιών και πολυετιών. 

Στο σημείο αυτό διαφώνησε η ΓΣΕΕ. Ταυτοχρόνως, απορρίφθηκε η «συμβιβαστική πρόταση» των εμπόρων (ΕΣΕΕ) να διατηρηθεί έως το τέλος του έτους η σύμβαση και ακολούθως να «παγώσουν» οι αμοιβές για το 2013 και 2014.
Η ΓΣΕΕ δεν ήθελε να δεσμευτεί από τώρα για τα επόμενα χρόνια, ενώ ο ΣΕΒ επέμενε να μην δοθεί η αύξηση 2,6% του επομένου Ιουλίου.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλόπουλος υπογράμμισε πως οι κοινωνικοί εταίροι κλήθηκαν να συγκλίνουν σε μία συμφωνία που θα αντιμετώπιζε το θέμα του μέσου κόστους εργασίας. «Για να αποτρέψουμε μία νομοθεσία για εμάς, χωρίς εμάς».
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Ι. Παναγόπουλος σημείωσε οι κοινωνικοί εταίροι διατύπωσαν ένα «κοινό συμπέρασμα με τις θέσεις τους» και προειδοποίησε «το πολιτικό σύστημα να μην υποχωρήσει ατάκτως στις απαιτήσεις της τρόικας».
Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλος τόνισε προς τη κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να αφήσουν «τους ίδιους να αποφασίζουν στην ιδιωτική οικονομία», να σεβαστούν τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων και «να μην τα κάνουν θάλασσα όπως τα έκαναν στο δημόσιο τομέα».
Τέλος ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ (έμποροι) κ. Β. Κορκίδης υπογράμμισε ότι «με τις θέσεις που διατυπώνονται στην επιστολή, δίνονται τα όπλα στην κυβέρνηση και τα κόμματα προκειμένου να διαπραγματευθούν με την τρόικα».

 
Αναλυτικά η επιστολή:  
Προς τον
Πρόεδρο της Κυβέρνησης
κ. Λ. Παπαδήμο  

Κύριε Πρόεδρε,
 
Η ελληνική κυβέρνηση – μεταφέροντας και τη θέση της Τρόϊκα – ζήτησε από τους κεντρικούς κοινωνικούς διαπραγματευτές – κοινωνικούς εταίρους να συζητήσουν και να αποφασίσουν για ζητήματα που αφορούν στο μισθολογικό κόστος (13ος και 14ος μισθός, κατώτατος μισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, «πάγωμα» αυξήσεων και ωριμάνσεων) και στο μη μισθολογικό κόστος (ασφαλιστικές και άλλες εισφορές, κρατική παρέμβαση και επιπτώσεις της στην διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα).  

Κεντρικό επιχείρημα για τις αιτούμενες παρεμβάσεις μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επιχειρήσεων και οικονομίας, καθώς και η απασχόληση η οποία κυριολεκτικά έχει καταρρεύσει ( ανεργία Οκτώβριος 2011 σύμφωνα με την EUROSTAT: 19,2%).  

O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεσμό συνεννόησης, αναγνωρισμένο από την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και στη χώρα μας να αποτελεί βασικό «εργαλείο» συμφωνιών, με σεβασμό στα αποτελέσματά του.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας έχουν μειωθεί στα έτη 2010 και 2011 κατά 14,3% μεσοσταθμικά πλέον μειώσεων που απορρέουν από την φορολογία και έκτακτες εισφορές,

- η χώρα γνωρίζει πρωτοφανείς συνθήκες ύφεσης για 4 χρόνια χωρίς να διαφαίνεται ανάκαμψη – έστω και αναιμική- ούτε για το 2012 και το 2013,

- η ανταγωνιστικότητα σε εθνικό επίπεδο επηρεάζεται πολύ περισσότερο - απ’ ότι το μισθολογικό κόστος - από παράγοντες όπως η γραφειοκρατία που εκτρέφει η πολυνομία, ο κρατικός παρεμβατισμός, το φορολογικό σύστημα, η διαφθορά και η αντιεπιχειρηματική νοοτροπία.

- η μείωση μισθών επηρεάζει ευθέως αναλογικά τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων,

- η αφαίρεση και άλλων πόρων από τη ζήτηση πέραν της κοινωνικής συνοχής επηρεάζει ευθέως υφεσιακά την οικονομία με ενδεχόμενο απρόβλεπτων κοινωνικών εντάσεων και συγκρούσεων,

- στις επιχειρήσεις παρατηρείται αυξανόμενη πίεση που επηρεάζει τη βιωσιμότητά τους λόγω των εκτάκτων φορολογικών επιβαρύνσεων, της αύξησης κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας, την έλλειψη ρευστότητας κλπ.

Οι Οργανώσεις εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) και εργαζομένων (ΓΣΕΕ) συμφώνησαν ότι πρέπει:

- Να διατηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση για τους κατώτατους μισθούς, το 13ο και 14ο μισθό.

- Στα ζητήματα μη μισθολογικού κόστους και στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα να ξεκινήσει τώρα τριμερής διάλογος (Κυβέρνηση – Εργοδοτικοί και Εργατικοί Φορείς) και το αποτέλεσμά του να νομοθετηθεί. Ο διάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών με αναζήτηση ισοδυνάμων αποτελεσμάτων αποδεκτών από τους κοινωνικούς εταίρους και αναζήτηση λύσεων στα κυρίαρχα θέματα της ανταγωνιστικότητας, όπως απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, χρήσεις γης, υγιείς κανόνες και συνθήκες ανταγωνισμού, ηλεκτρονική βάση σύζευξης προσφοράς – ζήτησης στην αγορά εργασίας και άλλα.

Oυσιαστικό θέμα στο πεδίο της συλλογικής αυτονομίας και των διαπραγματεύσεων παραμένει η διατήρηση του πλαισίου μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων.

Η εργατική πλευρά (ΓΣΕΕ) δεν συμφώνησε στην πρόταση των εργοδοτικών οργανώσεων, σύμφωνα με την οποία ζητείται να μην υπάρχει καμία αυξητική μεταβολή των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα για το 2012 και το 2013.
Σ το προσεχές διάστημα και στο πλαίσιο του προβλεπόμενου από την ΕΓΣΣΕ 2008 – 2010 Μόνιμου Βήματος Διαλόγου οι κοινωνικοί εταίροι θα διαπραγματευτούν ευρύτερα ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους και την πρόταση – πρόσκληση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που διαμορφώνει η νέα πραγματικότητα.  

Η παρούσα αποστέλλεται και στους Αρχηγούς των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.  

Με τιμή,  

Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.  
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας      
Γ. Παναγόπουλος Ν. Κιουτσούκης    

Για το ΣΕΒ  
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος    
Δ. Δασκαλόπουλος Χ. Κυριαζής    

Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας    

Δημ. Ασημακόπουλος Νικ. Σκορίνης  

Για την Ε.Σ.Ε.Ε.  
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας    
Β. Κορκίδης Γ. Καρανίκα