Ένας στους δύο επιχειρηματίες στην Αθήνα, θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να κλείσει την επιχείρησή του μέσα στο 2012, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΑ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ τον Ιανουάριο του 2012 και συμμετείχαν 819 επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου.  Στην πλειονότητα τους οι επιχειρηματίες τάσσονται κατά της μείωσης των αμοιβών των εργαζόμενων, ενώ το 83% θεωρεί ότι η περικοπή των αμοιβών δεν θα προκαλέσει αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας. 

Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας έχουν ως εξής:
Για την αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της επιβολής νέων φόρων και εκτάκτων εισφορών, το72% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά, το 21% απάντησε αρνητικά με μικρή αβεβαιότητα, και μόλις το 1% απάντησε θετικά.
Για τη συμβολή της μείωσης των αμοιβών των εργαζομένων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της χώρας, το 60% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά, το 23% απάντησε αρνητικά με μικρή αβεβαιότητα, και μόλις το 7% απάντησε θετικά.
 
Ισομερισμός των απαντήσεων επικράτησε στο ερώτημα για το αν πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα κλείσουν την επιχείρησή τους το 2012. Το 36% των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι πιθανό να χάσουν τη δουλειά τους ή να κλείσουν την επιχείρησή τους, ενώ το 34% απάντησε πως μια τέτοια προοπτική δεν είναι πιθανή.
 
Η αβεβαιότητα αλλά κυρίως οι αρνητικές απαντήσεις των συμμετεχόντων χαρακτηρίζουν και το ερώτημα σχετικά με το ''κούρεμα'' κατά 50% των Ελληνικών ομολόγων ως λύση στο πρόβλημα χρέους της χώρας. Το 45% των συμμετεχόντων απάντησε ότι μια τέτοια επιλογή δεν αποτελεί λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα χρέους της Ελλάδας, το 33% υποστήριξε την ίδια άποψη με μια μικρή όμως αβεβαιότητα, ενώ το 15% απάντησε ότι ίσως και να αποτελέσει λύση.
 
«Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι στην πλειοψηφία τους οι επιχειρηματίες αποδοκιμάζουν την εφαρμοζόμενη πολιτική που βασίζεται στην υπερφορολόγηση και στις οριζόντιες περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων δήλωσε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Τόνισε ότι και στην πράξη τα δύο τελευταία χρόνια η πολιτική αυτή έχει αποδειχθεί αδιέξοδη.
TAGS