Όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν κατά 20,80%, σε σχέση με την αρχικώς προϋπολογισθείσα πίστωση, οι δαπάνες του υπουργείου Εξωτερικών για αμοιβές ειδικών υπηρεσιών. Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο του υπουργού Εξωτερικών, Σταύρου Δήμα, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση σχετικής ερώτησης που είχε καταθέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας

Ο κ. Τσίπρας έχει απευθύνει την ερώτησή του σε 10 υπουργεία, καταγγέλλοντας ότι την ίδια ώρα που συμπιέζονται οι δαπάνες αμοιβών μονίμου προσωπικού, αυξάνονται υπερβολικά οι δαπάνες για αμοιβές ειδικών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται τον απολογισμό του 2010 και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (σ.σ. φυσικά και νομικά πρόσωπα), κάνοντας λόγο για απόκλιση 56,3% από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Ανάμεσα στα ερωτήματα που έχει απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα υπουργεία, είναι και ερώτημα για τον αριθμό των συμβάσεων, τον σκοπό και το έργο τους και το αν προηγήθηκαν προκηρύξεις.