Επισκέψεις σε χώρους διανομής συσσιτίων ξεκίνησαν κλιμάκια ελέγχου της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ομάδες Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Προηγήθηκε, πριν από λίγες μέρες, εγκύκλιος που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Αντώνης Δημόπουλος, στην οποία διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η παροχή μη οργανωμένου συσσιτίου και από μη αρμόδιους φορείς. Παράλληλα επισημαίνεται ότι συσσίτιο μπορούν να προσφέρουν μόνο οργανωμένοι και επίσημοι φορείς, δήμοι, ενορίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, τα κλιμάκια αρμοδίων Εποπτών Δημόσιας Υγείας, έχουν ξεκινήσει να επισκέπτονται χώρους και εγκαταστάσεις όπου γίνεται διανομή συσσιτίου σε πολίτες που έχουν ανάγκη, με σκοπό την παροχή οδηγιών ορθής υγιεινής πρακτικής προς τους υπευθύνους και τους εθελοντές που συμμετέχουν στην παρασκευή τους.

Οι οδηγίες ορθής υγιεινής πρακτικής αφορούν τόσο την αποθήκευση και διαχείριση των πρώτων υλών και των βασικών ειδών τροφίμων που συγκεντρώνονται για τους πολίτες, όσο και τις διαδικασίες παρασκευής και προσφοράς έτοιμων φαγητών και συσσιτίων.