Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας αναμένεται να τεθούν- αναγκαστικά αυτή την φορά- 15.000 δημόσιοι υπαλληλοι, των οποίων την αποχώρηση απαιτεί η τρόικα μέσω κατάργησης οργανισμών έως το τέλος του 2012. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η ελληνική κυβέρνηση συζήτησε με τους εκπροσώπους των δανειστών το ενδεχόμενο επαναφοράς κατ' εξαίρεσιν της εργασιακής εφεδρείας για όσους υπαλλήλους δουν την πόρτα της εξόδου από το Δημόσιο.

Ωστόσο, η εργασιακή εφεδρεία θα ισχύσει για όλους ανεξαιρέτως για έναν χρόνο ώστε να λαμβάνουν το 60% του μισθού τους πριν απολυθούν.

Οι απολύσεις αναμένεται να προέλθουν από καταργήσεις ζημιογόνων οργανισμών του Δημοσίου, ενώ από την κατάργηση ενός ΝΠΙΔ ή μίας ανώνυμης εταιρίας του Δημοσίου, οι υπάλληλοι αυτόματα θα οδηγούνται σε απόλυση, αφού πρώτα αποκλειστεί η δυνατότητα μετάταξής τους στο στενό δημόσιο τομέα. 

Συνεργάτες του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνουν ότι το θέμα της μείωσης του προσωπικού αφορά όλα τα υπουργεία (άρα και αυτά που αφορούν ένστολους και εκπαιδευτικούς), τους εποπτευόμενους φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ κ.λπ. και επισημαίνουν ότι κάθε υπουργείο πρέπει, αξιοποιώντας την Επιτροπή Αναδιάρθρωσης του άρ. 35 του ν. 4024/2011 (περί κατάργησης δομών και πλεονάζοντος προσωπικού), να εντοπίσει φορείς και υπηρεσιακές μονάδες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Τέλος, οι περικοπές ύψους 440 εκατομμυρίων ευρώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ζήτησε η τρόικα, από το υπουργείο Εσωτερικών, αναμένεται να φέρουν απολύσεις από τους ΟΤΑ, ενώ από το Μάρτιο θα ξεκινήσει η διαδικασία απόδοσης τμήματος της καθαριότητας σε ιδιώτες.