«Η μείωση κατά τουλάχιστον 30% του αριθμού των οργανικών μονάδων καταλαμβάνει όλα, ανεξαιρέτως, τα υπουργεία και αφορά καταρχήν το σύνολο των κεντρικών, περιφερειακών και αυτοτελών υπηρεσιών τους, καθώς και των ΝΠΔΔ εποπτείας τους», αναφέρεται σε έγγραφό του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ντίνου Ρόβλια, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2011.  Το έγγραφο διαβιβάστηκε προς απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Νίκος Νικολόπουλος, σχετικά με το νέο Οργανισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο κ. Ρόβλιας υπενθυμίζει ότι με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε ζητηθεί από όλα τα υπουργεία να συντάξουν, με την ευθύνη των γενικών τους γραμματέων, σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων για την κατάργηση ή τη συγχώνευση, τουλάχιστον κατά 30%, υπηρεσιακών μονάδων τους, των υπαγόμενων σε αυτά αυτοτελών υπηρεσιών και των εποπτευομένων ΝΠΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ενημερώνει ο κ. Ρόβλιας περιήλθαν στο υπουργείο σχέδια νομοθετικών διατάξεων διαφόρων υπουργείων, μεταξύ των οποίων και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο όμως δεν συμπεριέλαβε στην πρόταση αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνει ότι για το λόγο αυτό το υπουργείο δεν διαθέτει στοιχεία για την κατάρτιση νέου Οργανισμού στον εν λόγω φορέα.   
   
Ο βουλευτής της, ΝΔ Νίκος Νικολόπουλος, στην ερώτησή του, έχει καταγγείλει ότι προχωρά η κατάργηση πληθώρας υποκαταστημάτων και παραρτημάτων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές υπάρχουσες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ