Εντός του Φεβρουαρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τις περιόδους επιχορήγησης, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε μέσα στο 2011. Στο ίδιο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των θεατρικών επιχορηγήσεων και να δημοσιευθούν τα νέα προγράμματα στήριξης του χορού. Σήμερα εξάλου, αναρτήθηκαν στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (http://drasis.culture.gr) στατιστικά στοιχεία που αφορούν την πιλοτική περίοδο λειτουργίας της. 

Έτσι οι υπηρεσίες του υπουργείου για πρώτη φορά αποκτούν εικόνα όλων των στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ των πολιτιστικών φορέων της χώρας ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να γίνεται με πιο διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται αφορούν χαρακτηριστικά όπως η έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας, το έτος ίδρυσης, ο αριθμός εργαζομένων και εθελοντών και η εμβέλεια της δραστηριότητας των φορέων.

Επίσης, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος επιχορηγήσεων, όπως ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων, η κατανομή τους ανά διεύθυνση, η γεωγραφική κατανομή των δράσεων και των φορέων. 

Σημειώνεται ότι τους τελευταίους 18 μήνες (Ιούνιος 2010- Δεκέμβριος 2011) έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων 1.082 πολιτιστικοί φορείς από ολόκληρη τη χώρα. 

Αναλυτικά στοιχεία και πίνακες έχουν αναρτηθεί στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr)