Αύξηση κατά 13% εμφάνισαν οι εισπράξεις του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, τον Ιανουάριο 2012,σε σχέση με αυτές του Δεκεμβρίου 2011.  Οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε 940.233.634 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, η συγκράτηση των εσόδων, παρά την αύξηση της ανεργίας και της μείωσης του επιπέδου των αποδοχών, οφείλεται κυρίως στη διευρυνόμενη ένταξη των επιχειρήσεων στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις διακανονισμού παλαιών οφειλών.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 27.763 αιτήσεις (καταλογισθέντα ποσά 771.482.983,39 ευρώ) υπαγωγής στη ρύθμιση και έχουν διεκπεραιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ οι 21.102.

Με πληροφορίες ΑΠΕ ΜΠΕ